Wednesday, January 1, 2020

Apa Matlamat Kita Pada Tahun 2020?


Apa Matlamat Kita Pada Tahun 2020?

1. Pemodenanisasi dan Keruntuhan Aqidah?

2. Ideologi Sekularisma dan Kapitalisma?

atau

3. Khalifah Islam dan Panji-Panji Hitam?

Renungkan..

No comments:

Post a Comment